Baştaş Çimento


RESİM YÜKLENİYOR
Yetkili
Baş
Telefon
0 312 864 01 00 / Faks: 0 312 864 01 05
Gsm
Adres
Ankara-Samsun Karayolu 35. Km. Elmadağ / ANKARA
E-Posta
info@vicat.com.tr
Web Adresi
 6988 görüntüleme
Teklif Al

Firma Hakkında

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş 28.07.1967 tarihinde Türkiye’nin halka açık ilk anonim şirketlerinden biri olarak kurulmuştur.

Kuruluş sermayesi 36 TL.dır. İşletme sermayesi yetersizliği nedeniyle sermaye önce 1969 yılında 54 TL.na 1970 yılında 72 TL.na daha sonra 1976 yılında 108 TL.na 1983 yılında da 270 TL.na çıkartılmıştır.1991 yılında fonlardan ilave ile 112 kat artan sermaye 30.510 TL.olmuştur.1994 yılında ise 10 kat bedelli 3 kat bedelsiz artırımla 427.140,-TL. 1999 yılında 2,5 kat bedelsiz artırımla esas sermayemiz 1.494.990,-TL. olmuştur.

2010 yılında yeni bir sermaye artırımı gerçekleşmiştir.Buna göre 33 kat bedelsiz 49.334.670,- TL. 54 kat bedelli 80.729.460,-TL olmak üzere 130.064.130,-TL. sermaye artırımı yapılarak yeni sermayemiz 131.559.120,-TL.olmuştur.

Kuruluş kapasitesi 500.000 ton/yıldır. 1980 yılında serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte yatırım ve karlılık süreci başlamıştır.1983 yılında şirket bünyesinde kireçfabrikası kurulmuştur.Yine 1983 yılında fabrika sahasında I. Hazır Beton Tesisi, 1986 yılında İstanbul yolu 7.km.de II. Hazır Beton Tesisi kurulmuş1991 yılında bu tesisler bağlı ortaklık olarak anonim şirket statüsüne kavuşturulmuştur. Öte yandan 1986 yılında çimento fabrikasında %50 kapasite artırımını amaçlayan prekalsinasyon yatırımı sonuçlanmış, 1988 ve 1991 yılları arasında da %30 kapasite artırımını amaçlayan farin ve klinker ezicileri ile farin ve klinker elektro filtreleri ve II. kömür değirmeni yatırımları tamamlanmıştır. 1996 yılında 200 ton/saatlik Loesche dik farin değirmeni yatırımı yapılmış ve devreye alınmıştır.

1997 yılında 10.000 ton’luk çimento silosu yatırımştamamlanmış ve 1998 yılında 1000 ton/saat kapasiteli yeni konkasör yatırımştamamlanmıştır. 1999 yılında 120 ton/saat kapasiteli III. Çimento değirmeni ile 40.000 ton’luk yuvarlak prehomojene stok holşyatırımlarına başlanmış, 2000 yılında yatırımlar tamamlanarak devreye alınmıştır.

2002 yılında ısınma amaçlı kullanılan yakıttan tasarruf amacıyla atık geri kazanım tesisi tamamlanmıştır. Bu tesisle her yıl 650 ton fuel-oil ısısına eşdeğerli enerji geri kazanımı sağlanmıştır. 2005 yılında 10.000 tonluk çimento silosu yatırımı tamamlanmıştır. Bu süreç içinde çimento fabrikamızın tek tek ana üniteleri ile hem yenilenmesi hem de büyümesi sağlanmıştır. Büyümede son ve önemli kısım olan ikinci klinker hattı yatırımı 2006 yılında başlamış ve 30.12.2007 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır.

Son olarak ikincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve 31.12.2009 tarihinde tamamlanmıştır. 1994 yılında Fransız ortağımız Parficim %36,25 oranında hisse alarak sermaye iştirak etmiştir. 1998 yılında Parficim hisselerinin oranı sermayemizin %82 nispetine çıkmıştır.

2010 yılında yapılan sermaye artırımı sonunda Parficim hisseleri %87,90 olmuştur. Kalan %12,10 oranındaki hissemiz ise 350 civarında yerli ortak tarafından temsil edilmektedir. Böylece şirketimiz Yabancı Sermayeli Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık anonim şirket olarak Türkiye ekonomisinde 500 büyük şirket içinde yer alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. FİRMANIN ŞUBELERİ

Merkez

Firma
Baştaş Çimento
 Adres
Ankara-Samsun Karayolu 35. Km.
Elmadağ / ANKARA
 Telefon
0 312 864 01 00 /
 Web